Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Brak zgody może wpłynąć na funkcjonalność serwisy! Polityka prywatności


logotype

Henryk Walezy (1574-1575)

 

 Dokument z autografem króla Henryka Walezego

 

HENRYK WALEZY (1551-1589) – ostatni z francuskiej dynastii Walezjuszów, książę Orleanu, w latach 1573-1575 pierwszy elekcyjny król Polski jako Henryk I, od 1574 roku król Francji jako Henryk III.

List sygnowany przez henryka walezego. pisany do ambasadora francuskiego w Rzymie M. de St. Goarta, aby pomógł w przekonaniu nowego papieża Sykstusa V w sprawie mianowania Francesco Lenzoni na stanowisko rzecznika Konsystorza (Kolegium Kardynalskiego). Rękopis 2-kartkowy (1-stronnie zapisany). List datowany w 11 lat po ucieczce króla z Polski, który do końca życia używał tytułu króla polskiego.

Data: 15.06.1585. Dokument papierowy. Wymiary: 22 x 35 cm. Język francuski. Podpis „henry”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zygmunt III Waza (1587-1632) 

 

1587-1632 Zygmunt III Waza 1607 216 fs

 

ZYGMUNT III WAZA (1566-1632) – Król Polski z dynastii Wazów (19.08.1587 (wybór), 27.12.1587 (koronacja) - 19.04.1632) i Szwecji (1592-1599), tytularny król Szwecji 1599-1632.

Akt dzierżawy na 2000 dukatów płatnych do skarbu od Szymona Bara. Dokument pochodzi z Dawnego archiwum czerwonodworskiego (prywatne archiwum Tyszkiewiczów). Dokument papierowy w języku łacińskim datowany na 09.04.1607. Wymiary: 30 x 20 cm. 

Pieczęć: Pieczęć mniejsza koronna. Wyobraża ukoronowaną tarczę 9-polową z herbami Polski, Szwecji i Snopkiem Wazów w środków. Wymiary: 51 mm. Lata: 1589-Legenda: SIGISMVNDVS III D G REX POLONIAE M D LIT RVS PRVS MAS SAM LIV ETC NEC N REG SVEC P HAERES ET F Rex (Gumowski S. 40 Nr. 78)

Podpis: Podpis królewski „SIGISMUNDUS REX”

Szacowana wycena: 7900 zł 7500 zł

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Władysław IV Waza (1632-1648)

 

Autograf rekopis Wladyslaw IV Waza

 

WŁADYSŁAW IV WAZA (1595-1648) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.

List do kardynaŁa Santa Croce, arcybiskupa Chieti w sprawach kocielnych. Odręczny podpis królewicza: „Wladislao Sigismundo”. Pieczęć Królewicza, średnica 4,5 cm, Pod otwartą koroną podtrzymywaną przez dwa aniołki okrągła tarcza 5-polowa. W polu 1- orzeł, w polu 2- trzy korony, w polu 3 - pogoń, w polu 4 - Lew Folkungów (ale jakby bez korony). W tarczy sercowej herb Wazów. Aniołki drugą ręką przytrzymują łańcuch Złotego Runa. WLADISLAVS. SIGISMVNDVS.PRINCEPS.POLONIAE.ET.SVECIAE.

Dokument papierowy. Język łaciński. Datowany na 21.IV.1631 / Varsoviae. Wymiary 19x24 cm. 

Szacowana wycena: 6500 zł 5750 zł

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Karol Gonzaga (1580-1637)

  

Wlasnoreczny list Karola Gonzagi

 

List do księcia de Longueville z wyrazami rozczarowania z powodu odwołania wizyty.

Podpis: Pismo własnoręczne władcy z podpisem („Charles prince de Mantoua”).

Dokument papierowy, datowany przed 1637 rokiem. Język francuski. Wymiary: 19,5 x 29 cm.

Szacowana wycena: 950 zł 590 zł

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stanisław Leszczyński (1704-1709 / 1733-1736)

  

Własnoręczny list króla Stanisława Leszczyńskiego

 

Stanisław Leszczyński (1677-1766) – król Polski w latach 1705–1709 i 1733–1736 jako Stanisław I Leszczyński , książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766.

Własnoręczny list z podpisem króla Stanisława Leszczyńskiego. Dokument pochodzi z czasów, gdy Stanisław Leszczyński, po dwukrotnym panowaniu jako król Polski (1705-1709 i 1733-1736) zmuszony był zrzec się korony polskiej i osiąść we Francji jako książę Lotaryngii i Baru. W Luneville zbudował okazały pałac, stanowiący jedno z najciekawszych budowli barokowych na świecie. Data: 9.01.1739 / Luneville. Język: Francuski. Dokument papierowy, wymiary: 19 x 24 cm. Podpis: Pismo odręczne króla Stanisława Leszczyńskiego z podpisem „Stanislas Roy”.

Szacowana wycena: 4900 zł 4250 zł

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

August III Sas (1734-1763)

 

autograf rekopis August III Sas

 

August III Sas (1696-1763) – w latach 1733-1763 król Polski oraz jako Fryderyk August II elektor saski.

List skierowany do hrabiego Zambeccari w Bolonii. Zawiera podziękowania za życzenia noworoczne. Dokument papierowy. Wymiary 18x5 x 25x5 cm. Język francuski. Datowany 30 Janu(ar) 1744, Dresden. Odręczny podpis Króla: „Frideric” (jako Fryderyk August II, Książe Elektor Saski).

Szacowana wycena: 1950 zł 1750 zł

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aleksander I Romanow (1815-1825)

  

Autograf Cara Rysyjskiego i Króla Polski Aleksandra I Romanowa

 

Aleksander I Romanow / Pawłowicz (1777-1825) – cesarz Rosji od 1801, wielki książę Finlandii od 1809, w 1815 roku koronowany na króla Polski (Królestwo Polskie).

Dokument sporządzony w pierwszych dniach panowania Cara Aleksandra I Romanowa - wystawiony i podpisany odręcznie przez Cara.

Treść dokumentu: „Королевское величество и любовь защищению Всевышняго верно препоручая, к оказанию всяких дружебно-братских угодностей готовы и охотны пребываем. Дана в Санктпетербурге марта 13-го дня 1801-го, Государствования нашего перваго года. Вашего Королевскаго величества и любви верный брат, приятель и сосед. Александр.”

Dokument sporządzony 2 dni po Śmierci Ojca Cara Pawła I Romanowa - list posiada czarne obramowanie (Żałoba).

Dokument papierowy datowany na 13.03.1801. Język rosyjski. Wymiary: 22 x 37 cm. 

Szacowana wycena: 7 500 zł 5750 zł

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn